ASBTEC Activitats

Des de l’ASBTEC apostem per una formació dinàmica i contínua per tal de que els actuals i futurs membres professionals del sector Biotecnològic puguin enfrontar-se al món laboral molt més preparats i conscients de com està el mercat i quines necessitats té. És important conscienciar als membres del sector “Bio”  i motivar als futurs professionals de que aquest sector ha de ser dinàmic i ha d’estar en constant evolució per tal d’obtenir un creixement econòmic i social. Per poder arribar en aquest estat, els membres del sector han de procurar formar-se en diversos camps i col·laborar entre ells.

La comissió de ASBTEC Activitats s’encarrega d’organitzar cursos de formació tant a nivell científic com per l‘adquisició i reforçament de competències transversals importants en el nostre sector. Es centra en proporcionar eines als estudiants per tal de completar la seva formació més enllà de la carrera.

Contacte

Cristina Vilarmau
cvilarmau@asbtec.org