ASBTEC Empresa

Des de l’ASBTEC, conèixer i promoure la interacció entre els diferents professionals del sector Bio amb les diverses empreses i institucions és una de les nostres prioritats. Degut a les característiques del sector Biotech aquesta interrelació professional és essencial per conèixer la situació actual del sector i quines oportunitats existeixen actualment a l’hora de buscar feina.

La comissió ASBTEC-Empresa es centra en realitzar activitats i projectes amb l’objectiu d’apropar els joves biotecnòlegs i estudiants de Biociències al món de l’empresa; i viceversa. Té tres nivells d’acció:

Formació: Col·laboracions amb entitats, tan públiques com privades, i empreses per tal d’oferir als nostres socis cursos i seminaris que complementin la seva formació. D’aquesta manera, el soci es desenvolupa per ésser més competent en el món empresarial i, fins i tot, crear amb èxit la seva pròpia companyia.

Món empresarial: centralització d’ofertes de treball, pràctiques, beques doctorat, post doctorat, etc., tant d’institucions públiques com d’empreses privades.

Assessorament i sortides professionals: anàlisi del punts forts i febles del professional biotech des del punt de vista de les empreses i el món laboral. Assessorament i orientació professional conjuntament amb la FEBiotec de la mà d’una comissió d’experts en el sector.

Contacte

Mireia Llorà
mllora@asbtec.org