Objectius

Promoció

Constituir-se com a portaveu dels graduats/des i estudiants per a realitzar una promoció laboral de la figura del biotecnòleg davant les institucions públiques i privades.

Afavorir, participar i fomentar la interconnexió de tots els actors clau del sectors biotecnològics català (comunitat universitària, investigadors, empreses, institucions i inversors).

Plantejar noves formes de relació entre la societat i la Biotecnologia per tal de millorar-ne la percepció i la difusió.

Formació

Professionals: treballar per la formació continuada dels professionals de la Biotecnologia, realitzant periòdicament cursos propis en col·laboració amb entitats del sector.

Estudiants: promoure activitats dirigides als pregraduats en Biotecnologia, donant tota la informació necessària pel correcte desenvolupament de seus estudis, vetllar per la qualitat de la docència en els ensenyaments de  Biotecnologia i complementar la formació acadèmica amb cursos propis.

Col·laboració

Actuar com a nexe d’unió entre professionals i estudiants per tal de promoure l’intercanvi d’idees i una millor formació per als estudiants.

Fomentar l’emprenedoria científica tot promovent un canvi social cap a una mentalitat emprenedora, oberta i activa. Potenciar les relacions entre els diferents professionals per a generar noves idees i propostes de valor.

Organitzar diferents activitats amb altres grups professionals que fomentin les relacions, el debat i les estratègies comunes.