ASBTEC Comunicació

L’ASBTEC treballa amb i per als seus socis, per això, la comunicació amb aquests i la resta del món és una necessitat intrínseca per al bon funcionament de l’associació. Actualment, les xarxes socials suposen un potencial apropament global, així que la comissió d’ASBTEC Comunicació vessa els seus esforços en la difusió de totes aquelles activitats, informació científica, novetats, que l’ASBTEC ofereix, via Facebook, Twitter, LinkedIn i altres eines informàtiques.

Contacte

Adrià Mitjavila
amitjavila@asbtec.org

comunicacio@asbtec.org