Visió, missió i valors

Visió

ASBTEC es projecta al futur com l’entitat de referència per a professionals i estudiants de Biotecnologia a Catalunya, capaç de reunir i dinamitzar a tot aquest potencial humà per a donar lloc a una xarxa col·laborativa  pels biotecnòlegs i per a la Biotecnologia.

Missió

ASBTEC té com a missió promocionar la figura del Biotecnòleg i la Biotecnologia davant dels diferents actors del sector (administració, patronal i societat), vetllar per una formació de qualitat i contínua pels Biotecnòlegs, crear un espai que faciliti l’intercanvi d’idees i projectes, i promocionar  el desenvolupament d’una xarxa col·laborativa tant a nivell nacional com internacional.

Valors

Col·laboració: ASBTEC fomenta el treball en equip i lideratge, així com també el companyerisme, com a instruments per a optimitzar els recursos i obtenir millors resultats als nostres projectes. Tanmateix, ASBTEC catalitza la participació en les xarxes i agrupacions professionals com a via per a assolir  els objectius marcats .

Compromís: ASBTEC creu en el compromís dels seus membres per a assolir els objectius proposats, que en sorgeixin altres de nous,  i vetllar així per una millora contínua del sector.

Proactivitat: ASBTEC vol una actitud en la qual els seus membres assumeixin el ple control de la seva conducta de manera activa, el que implica la presa d’iniciativa en el desenvolupament d’accions creatives i audaces per generar millores en el nostre sector.